christianshavn-kanal-scaled.jpg

Sådan skaber vi fremtidens medier

Vi er en del af Clear Channel Outdoor Holdings, en af verdens største udendørs medievirksomheder. Sammen med kolleger i 31 lande verden over har vi en klar vision, der guider os i vores daglige arbejde og peger i den rigtige retning for fremtiden; Creating the future of media. Vi ved, at fremtidens medier skal være lige så attraktive for annoncører, som de er gode for vores planet. Derfor arbejder vi aktivt på at reducere vores miljøbelastning og bidrage til byen og de mennesker, der bor der.

Bæredygtighed og miljøansvar

Vi er klar over, at vores aktiviteter både har en positiv og negativ miljømæssig indvirkning på et lokalt, nationalt og globalt plan. Som en etableret medie- og infrastrukturpartner for byer og annoncører, tager vi ansvar for at hjælpe med at beskytte miljøet og minimere forureningen, uanset hvor i verden vi opererer.

Vores arbejde er baseret på vores miljømæssige bæredygtighedspolitik og Code of Conduct, og inden for organisationen er vores roller og ansvarsområder klare.

Bestræbelser på at reducere vores miljøpåvirkning

Clear Channel arbejder kontinuerligt på at reducere alle former for miljøpåvirkning og ressourceforbrug knyttet til vores produkter og tjenester. Vi har identificeret, at de områder, hvor vi har den største miljøbelastning, er gennem vores transport og forbrug af el.

For at mindske påvirkningen har vi sikret, at vores egne strømaftaler består af grøn strøm, og vi har indført en miljøvenlig rejse- og bilpolitik.

Fremadrettet arbejder vi på, at alle vores samarbejdspartneres el-aftaler som vedrører os består af  grøn strøm, og at vores leverandører som sørger for opsætning af kampagner anvender miljøvenlige køretøjer, i områder hvor det er muligt.

I produktionen af plakater anvender vi papir fra et Svanemærket trykkeri, Billes trykkeri. Trykkeriet er Svanemærket og klimaneutralt. Siden 2011 har trykkeriet mindsket deres klimabelastning med 80% og klimakompenserer 100% for egen udledning af kuldioxid ud fra FN’s retningslinjer Green Gas Protocol.

Efter endt kampagneperiode kører vi alle plakater til genbrug.

Bæredygtighedsrapport

Clear Channel ESG Report 2022

Gode muligheder for at nå ud. Stort ansvar for at gøre en forskel

Vi er stolte over at kunne tilbyde Skandinaviens største platform for brands, der ønsker at nå og engagere mennesker hvor de bor, lever deres liv og færdes mest. Men det alene er ikke nok. Med muligheden for at nå bredt ud, kommer også et stort ansvar for at gøre en forskel og vi har derfor et klart mål om, at vores tilstedeværelse i byen skal bidrage til mere hyggelige, dynamiske og bæredygtige miljøer.

Vi investerer løbende i ny infrastruktur og projekter for at finde nye og interessante måder at udvikle udendørs annoncering som en platform, der gør godt.

I løbet af de seneste ti år har Clear Channel Scandinavia bygget og administreret drift og vedligeholdelse af tusindvis af busskure, der beskytter folk mod sne, slud og regn, mens de venter på offentlig transport.

Buslæskærme med sedumtag

Nye buslæskærme med sedumtag bidrager positivt til biodiversiteten i Furesø Kommune.

Sedumtage bidrager på flere måder positivt til byerne; de grønne tage er både smukke, bidrager til biodiversiteten og tilbageholder regnvand, der derfor ikke belaster kloaksystemet. Hertil tilbyder de nye buslæskærme selvfølgelig siddepladser og yder ly for vejrforholdene for kommunens borgere, når de venter på bussen.

Læs mere her. 

 

sedumtag-vaerloese-05.jpg

Buslæskure i Sverige og Norge

I 2018 påbegyndte Clear Channel byggeriet af de nye moderne buslæskure med et miljøvenligt sedumtag, og i dag finns omkring 150 sedumtage rundt om i Sverige. Sedumplanterne er rigtig gode til effektivt at opbevare vand, hvilket gør dem godt tilpasset til at klare et “liv på taget”. Det betyder også, at vandafstrømningen fra taget mindskes.

Et grønt tag er i sammenligning med sort tagpap eller lignende, der absorberer varme, også med til at skabe både en zone med bedre luftrensning og en grøn oase, der faktisk sænker temperaturen.

I Norge har Clear Channel siden 2019 har bygget 200 buslæskure og 200 busstoppesteder i Oslo. Busskurene er moderne med rejsedata i realtid og mulighed for at oplade en mobiltelefon. Disse kommer ud over de 300 busskur i Oslo, som virksomheden har drevet i mange år.

I Trondheim påbegyndte Clear Channel i 2018 byggeriet af 200 nye, moderne busskure og 140 metrobuslæskure. I Trondheim er 330 busskure skiftet ud med nye, som er op til 70 procent mere energieffektive. Udvalgte stoppesteder har 100 procent vedvarende energi fra deres eget solpanel. Busskurene er produceret af et utrolig slidstærkt materiale, som reducerer vores miljømæssige fodaftryk driftsmæssigt i hele busskurets levetid.

I Tromsø opgraderer og skifter Clear Channel op til 300 buslæskure og stoppesteder over de næste ti år. Alle har norsk design og bygges med klimavenlige træmaterialer.

sedumtak-1200x900-1.jpg

Udendørs reklamer finansierer bycykler

Stockholm fik i maj 2022 et nyt annoncefinansieret lånecykelsystem, bestående af over 5.000 elcykler. Clear Channel fik, sammen med partneren Marfina, tildelt den 7-årige kontrakt, der er en vigtig brik i puslespillet for at skabe et bæredygtigt og dynamisk bycentrum i Stockholm.

Clear Channel tilbyder allerede reklamefinansierede bycykelsystemer i flere byer i Norge og Sverige. Alle cykler og stativer samt al drift er finansieret af virksomheden. De største og mest moderne systemer findes i Malmø, Oslo og Trondheim. Fornyet tillid til Clear Channel og vores driftspartnere viser, at vi leverer en rettidig og god service. Bycykelaftalerne er en vigtig del af byernes engagement i miljøet, og bidrager til arbejdet med at skabe bæredygtige og dynamiske byer.

Læs hele artiklen

clear-channel-stockholm-ebikes-13.jpg

Clear Channel lader stamkunder støtte små virksomheder via DOOH

Mange små virksomheder stod under pandemien over for store udfordringer i form af aflysninger, færre kunder og som følge heraf en reduceret omsætning – hvilket skabte et stort engagement blandt stamkunder, der gerne ville bidrage. For at bidrage til mangfoldighed i bylivet åbnede Clear Channel platformen og gjorde det muligt at løfte lokale perler i nogle af Skandinaviens største byer. Vi gjorde dette som en del af at bidrage til pænere bycentre og for at hjælpe lokale virksomheder i deres kamp for at overleve pandemien.

Læs om initiativet i Sverige og i Norge.

locals-sommar-scaled-1000x563-c-default.jpg

Ring til os

+45 3644 0244. Eller send en e-mail til kundeservice@clearchannel.dk