Beregning Adshel Supermarket Retail

Beregningen og estimat for Adshel Supermarket Retail er baseret på mediedata fra Kantar Index Danmark HH 2020, Adshel National 350, 700 og 900 stk.

 Beregnet og estimeret således:

Mediedata for én uges visning fra disse tre serier er plottet ind i på logaritmisk skala/kurve med antal Adshels/medier og dækning%. Kurven starter ved antal 1 og slutter ved antal 1000. Således kan vi ud fra kurven på skalaens y akse aflæse dækning% ud fra x aksens antal Adshels/medier mellem 1 og 1000 stk. Vælger vi 350, 700 eller 900 stk. er dækning% identisk med mediedata for én uge fra Kantar Index Danmark. Alt imellem de faste seriers antal er estimater baseret på den logaritmiske skalas kurve.

Adshel Supermarket Retail følger den geografiske standard fordeling af Adshels anvendt i de nationale serier, der er målt i Kantar Index Danmark for hele ugers visning.

Adshel Supermarket Retail serien kan således ses som et estimat på en national Adshel serie på 300 stk. i én uge.

Kontakt

Klaus Johansen
Senior Media Analyst
Clear Channel Danmark

Ring til os

+45 3644 0244. Eller send en e-mail til kundeservice@clearchannel.dk