Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring til anvendelse af billeder/video
 

1.1 Jeg giver hermed tilladelse til, at Clear Channel Danmark A/S, Clear Channel Sverige AB og Clear Channel Norway AS (“Clear Channel Scandinavia”) til brug for markedsføring, herunder elektronisk og digital markedsføring, må benytte og offentliggøre billeder og video, herunder både situationsbilleder og portrætfotos, hvorpå jeg optræder i alle nutidige og fremtidige trykte såvel som online medier, herunder på Clear Channel Scandinavias hjemmesider, sociale medier, og intranet samt i salgspræsentationer og i diverse tryksager.
 

1.2 Tilladelsen gives under den forudsætning, at billeder og/eller videoer til enhver tid bliver brugt i en sammenhæng, der ikke er krænkende for undertegnede som person.
 

1.3 Jeg er gjort bekendt med, at afgivelse af dette samtykke er frivilligt. 

 

1.4 Jeg kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke afgivet til Clear Channel Scandinacia ved at henvende mig til Clear Channel Danmark A/S via kontaktoplysningerne angivet nedenfor. Hvis samtykket tilbagekaldes, sørger Clear Channel Scandinavia for at fjerne det pågældende billede- eller videomateriale eller anonymisere mig, så jeg ikke længere fremgår eller er genkendelig på materialet. Dette gælder dog ikke materiale, der allerede er trykt eller offentliggjort i en form, hvor Clear Channel Scandinavia ikke uden uforholdsmæssigt store omkostninger kan fjerne eller anonymisere mig fra materialet. Der gøres opmærksom på, at nogle søgemaskiner indekserer billeder/video fra hjemmesider, hvilket betyder, at selv om Clear Channel Scandinavia fjerner billeder og video fra Clear Channel Scandinavias hjemmesider, kan billeder og videomateriale i nogle tilfælde stadig søges frem via en søgemaskine. Clear Channel Scandinavia er ikke ansvarlig herfor.  

 

Spørgsmål omkring dette samtykke og tilbagekaldelse heraf kan ske ved henvendelse til: Clear Channel Danmark A/S, e-mail: kundeservice@clearchannel.dk / tlf. nr. +45 36440244. 

 

Clear Channel Danmark A/S behandler dine personoplysninger, herunder videregiver dem til Clear Channel Sverige AB og Clear Channel Norway AS til brug for ovennævnte formål, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Du kan ved at henvende dig til os på ovennævnte kontaktoplysninger anmode om indsigt i, berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger eller at gøre indsigelse mod behandlingen. Du kan til enhver tid klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger på e-mail dt@datatilsynet.dk eller tlf. 33 19 32 00. 

Ring til os

+45 3644 0244. Eller send en e-mail til kundeservice@clearchannel.dk